Novinky

16.10.2012 Semilské doteky Jizery
Práce na studii „Semilské doteky Jizery“ se pomalu chýlí ke konci. Tento týden představíme téměř dokončenou podobu revitalizovaného ostrova, okolí zámku, sportovišť a Palackého sadů vedení města Semil a 25. 10. proběhne v kině Jitřenka závěrečná prezentace studie před semilskými občany. Po prezentaci se mohou občané ke studii vyjádřit ve veřejné debatě. Pokud mezi námi předloženým finálním návrhem, představou občanů a vedení města nebudou panovat zásadní neshody, schválí studii v listopadu zastupitelstvo města.


18.9.2012 V letošní soutěžní přehlídce realizovaných staveb „Stavba Libereckého kraje 2012“ jsme brali hned dvě ocenění, obě v hlavní kategorii - cena Karla Hubáčka. Druhé místo získal Jirka spolu s architektem Vladimírem Baldou za regeneraci náměstí T. G. Masaryka ve Frýdlantu, která byla realizována z evropských dotací na základě výsledků architektonické soutěže z roku 2002. Překvapením a zároveň potěšením pro nás bylo první místo za Vilu u lomu v Liberci Vesci soukromého investora.


6.7.2012 Jirka: Severní cesta
Severní cesta je název čtrnáctidenní mise po regionální architektuře zemí severní Evropy, pořádaná v rámci grantu FUA TUL, který se zabývá zkoumáním architektury mimo tradiční centra. Během cesty jsme s kolegy z fakulty mapovali regionální architekturu v Německu, Holandsku, Belgii, Francii, Irsku a Lucembursku, vedli rozhovory s jejími uživateli a hlavně navázali kontakty se zahraničními regionálními architekty, kteří v rámci grantu přislíbili další spolupráci s fakultou.


17.6.2012 Druhá veřejná debata se semilskými občany nad projektem revitalizace ostrova, okolí zámku, sportovišť a Palackého sadů v Semilech se tentokrát konala v promítacím sále kina Jitřenka. Občany jsme seznámili s novým názvem projektu „Semilské doteky Jizery“, ukázali jsme jim dokončené rozbory a průzkumy, ale hlavně představili základní koncepci řešení celého území. Středem zájmu občanů se stala rekonstrukce koupaliště versus říční lázně, nová podoba sportovišť, stavba další lávky a využití ostrova. Závěrečná debata s občany nad finální podobou studie proběhne koncem října.

http://www.nasepojizeri.cz/semilsko-aktualne/zelene-srdce-semil-se-meni-v-doteky-vody/?aktualitaId=19126


3.5.2012 Jirka: Vize pro Liberec
Vize pro Liberec je název prvního strukturálního plánu vypracovaného pro české město po vzoru plánů belgických měst, který vznikl loni na půdě FUA TUL. K vypracování projektu udržitelného rozvoje města Liberce vyzvalo fakultu nové povolební vedení města. Projekt měl být prvním projektem začínající spolupráce mezi městem a fakultou. Stejný název – Vize pro Liberec - nesla i přednáška pořádaná Kruhem, na které jsem spolu s kolegy Zdenou Zedníčkovou, Jiřím Klokočku, opozičním zástupcem města Janem Korytářem a studenty tento projekt představil veřejnosti. Jiří Klokočka, urbanista z Belgie, objasnil princip strukturálních plánů, Jan Korytář popsal očekávání a důvody vzniku tohoto projektu. Debata po prezentační části přednášky se soustředila na konkrétní situaci plánování ve městě a otevřela i otázky budoucnosti plánování měst.

Celý projekt na http://www.vizeliberec.cz.


27.4.2012 Ve čtvrtek v podvečer proběhla v prostorách městského úřadu v Semilech úvodní veřejná debata mezi námi a semilskými občany nad studií s pracovním názvem „Zelené srdce Semil“. Studie, kterou pro město Semily zpracováváme, ve zkratce řeší revitalizaci ostrova, sportovišť a Palackého sadů. Debatu jsme nechali ve spolupráci s městem zorganizovat, abychom do projektu, měnícího podobu části města, zapojili veřejnost a seznámili se s problémy, poznatky a představami lidí, kteří zde žijí a jichž se studie bezprostředně týká. Chtěli jsme také zjistit, jak budou občané reagovat na naše rozpracované rozbory a průzkumy. Debata, chvílemi bouřlivá, nám přinesla zajímavé postřehy z řad veřejnosti a občanům ukázala jiný pohled na jejich město, a to očima architektů - externistů. Další veřejná debata se bude již týkat konceptu návrhu.
Více zde.


předchozí..   1 2 3 ..další