Atakarchitekti

neboli aťák je architektonický ateliér založený v Liberci v roce 2010 léta spolupracujícími architekty Jiřím Janďourkem a Janou Medlíkovou.

Věnujeme se architektuře v měřítku od autorského nábytku přes interiéry, novostavby, rekonstrukce až po urbanismus. Poskytujeme komplexní služby od prvotní koncepční rozvahy, skic a modelů, přes projekt pro územní řízení a stavební povolení až po prováděcí projekt vč. autorského dozoru při realizaci stavby.

Naším cílem je vytváření autorské architektury, která v sobě zároveň obsahuje individualitu klienta a autenticitu místa. Architektura pro nás není jen projektování, za architekturou často cestujeme, píšeme o ní, učíme a snažíme se v tomto oboru být i občansky aktivní.

Ing. arch. Ing. Jiří Janďourek*1975 v Liberci

VZDĚLÁNÍ:
1989–1993 SPŠ stavební Liberec, 
obor Pozemní stavitelství
1993–1998 FS VUT Brno, obor 
Architektura pozemních staveb
2003–2006 FUA TUL Liberec, obor 
Architektura a urbanismus
2012  FA VUT Brno, doktorandské studium

PRAXE:  
1997–2006 SIAL Liberec, Valbek Liberec, 
studio Artikl Liberec, 
Projektový atelier David Liberec
2005 janďourek – medlíková architekti, 
spolupráce s Janou Medlíkovou
2006 odborný asistent na FUA TUL
Liberec, katedra architektury
2006 ARTUL, architektonická 
kancelář FUA TUL
2010 atakarchitekti, architektonický 
atelier Liberec
2011 vedoucí mezinárodního 
ateliéru na FUA TUL "Liberec město s vizí" 
- strukturální plán pro město Liberec
2012-2014 člen realizačního 
týmu projektu Excentric – architektura mimo centra

Ing. arch. Jana Medlíková*1976 v Jíčíně

VZDĚLÁNÍ:
1990–1994 Gymnázium humanitního 
zaměření v Nové Pace 
1994–2002 FA VUT Brno, obor 
Architektura a urbanismus

PRAXE:  
2002–2006 IPK Liberec, 
Projektový atelier David Liberec 
2005 janďourek – medlíková architekti, 
spolupráce s Jiřím Janďourkem, 
2006 osvědčení o autorizaci, 
člen ČKA
2010 atakarchitekti, architektonický 
atelier Liberec
2012 člen Výboru pro rozvoj a územní 
plánování zastupitelstva města Liberec
Partneři

Vladimír Balda / architekt Jana Hlavová / architekt Michal Hušek / architekt Zdena Zedníčková / architekt Jiří Žid / architekt Zbytek o.s. x-fatul o.s. Pavel Akrman / grafik Ondřej Horáček / grafik Jiří Jiroutek / fotograf Atelier David / projektový atelier Kasta – L / statika Jan Trafina / požární bezpečnost JaP projekt / doprava Oleg Fichtner / rozpočty