zpět


01
02 pohled ze severovychodu od skanzenu
03 pohled z dalnice ve smeru od Lbc
04 koncept situace
05 koncept rez-01
06 situace-01
07 podorys1np-01
08 podorys2np-01
09 podorys3np-01
10 rez-01
11 pohled jv-01
12 pohled jz-01

ARCHEOPARK V PŘ͊OVICÍCH

Příšovice
Studie: 2010/10

V roce 2007 bylo v Příšovicích nalezeno unikátní výrobní sídliště z mladší doby kamenné (cca 5000 – 4500 př.n.l.). Jeho záchrana je tudíž z archeologického hlediska nezbytná. Archeopark je velký drn zeminy, vyříznutý v místě s velkou koncentrací nálezů a vyzvednutý nad terén. Jáma pod drnem bude po prozkoumání zakonzervována do domu a zpřístupněna veřejnosti. Svislé konstrukce musí být minimalizovány, aby nepoškodily nálezy. Skleněné stěny po obvodě jámy zajistí průhled a vytvoří uvnitř vlastní mikroklima. Na drnu vyroste provozní objekt a vyhlídková věž.
zadavatel: Krajský úřad Libereckého kraje
zpracováno pro: Projektový atelier David s.r.o.
autor: Jiří Janďourek, Jana Medlíková