zpět


01
02
03
04
05
06
07
08 situace-01
09 1
10 2
11 rez BB copy
12 pohled V copy
13 pohled J
14 pohled S

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V ČESKÉ LÍPĚ

Česká Lípa, KD Crystal
Projekt: 2011/07

Zatímco knihovna v České Lípě hledá prostory, které by vyhovovaly jejím současným ale i budoucím potřebám, část kulturního domu Crystal, navrženého v 80. letech Prof. Jiřím Suchomelem, je neužívaná nebo neplnohodnotně využitá a pomalu chátrá. Vestavět knihovnu do kulturního domu by znamenalo nejen najít dostatek kapacit pro budoucí růst knihovny a vytvořit knihovnu 21. století, ale také záchranu technologicky unikátní budovy, a hlavně díky realizaci původního konceptu veřejně přístupné zahrady propojené s městem vytvoření ojedinělého okrsku pro šíření kultury a vzdělání, který přesahuje českolipský region.

investor: město Česká Lípa
autor: Jiří Jandourek, Jana Medlíková, Jiří Suchomel