zpět


01
02 host
03 host
04 host

NOVÉ SRDCE HOSTOMIC

Hostomice, Tyršovo náměstí
Soutěž: 2010/06
Studie: 2012/03

Náměstí v Hostomicích ve své současné podobě skrývá své přednosti. Rozlohou velkorysý celek splývá v jeden homogenní, těžko obyvatelný prostor na pomezí náměstí a parku. Identita silných míst je více či méně zastřena, vazby mezi nimi jsou rozpojeny. Velikost náměstí je spíše překážkou než výhodou. Učinit z této nevýhody budoucí přednost, z dnešních ne-míst místa, z ne-vazeb vazby a vytvořit tak nový, opravdu životný celek je hlavním principem návrhu. Nejdůležitější místem v tomto celku je proto přirozené těžiště obce, které jako srdce oživuje ostatní místa. Oživením jednotlivých částí začne náměstí fungovat jako celek.

investor: město Hostomice
autor: Jiří Janďourek, Jana Hlavová, Jana Medlíková, Jiří Žid