zpět


01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

SEMILSKÉ DOTEKY VODY

Semily
Urbanisticko-architektonická studie: 2012/05–2013/01

Doteky vody revitalizují devět klíčových míst v Semilech, která se dotýkají řeky Jizery, uměle vybudovaných vodních kanálů, potoků, soutoků a roztoků. Místa naplněná duchem léta, odpočinku. Místa s možností korzování podél řeky, smáčení, odpočinku v trávě, dětských vodních her, koupání, vodních sportů či posezení v kavárně u jezu. Semilští se ale v řece nekoupou, nekorzují na břehu, ani je nenajdeme vysedávat v kavárně. Ve studii chceme díky podrobným analýzám a za pomoci občanů odhalit, proč tomu tak je, ale hlavně sestavit návod, jak tento stav mnohdy velmi jednoduchými zásahy napravit.

zadavatel: město Semily
autor: Jiří Janďourek, Jana Medlíková, Jiří Žid, Jitka Trevisan