zpět


01
02
03

VODNÍ DŮM

Nádrž Želivka (Švihov)
Soutěž: 2010

Návštěvnické středisko u nádrže Želivka - Vodní dům je vodní dílo vytvořené člověkem, samo o sobě je expozicí, exponátem. Demonstruje sílu vody a touhu člověka tento nespoutatelný element spoutat a zadržet v krajině. Spoutat vodu znamená najít pro ni dolík a vytvořit pro ni pevnou hráz. Poté, co je do hráze napuštěna voda, vzniká svět pod hladinou, na hladině a nad hladinou, které se spojí v jednom domě. Do vodního domu se sestupuje jako k vodní hladině. Na hladině se dům uzavře do vodní jeskyně. Člověk se může rozhodnout zda zůstane na hladině, nebo vstoupí do světa pod vodní hladinou nebo nahlédne nad hladinu.

vyhlašovatel: Český svaz ochránců přírody Vlašim
autor: Jiří Janďourek, Jana Medlíková, Michal Hušek
ocenění: odměna