zpět


01
02-01
03-01
04
04b

Náměstí v Hostomicích

Hostomice, Tyršovo náměstí
Soutěž: 2010/06

Náměstí v Hostomicích neodpovídá velikosti sídla, jakým jsou Hostomice. Předimenzovaný prostor s neidentifikovatelnými místy přestává plnit svoji funkci a nefunguje v principu jako náměstí. Rozčleněním na menší sekce dostane náměstí uchopitelné měřítko. Použitím sjednocujících povrchů a stromořadím zároveň neztratí charakter celku. Staré, staronové a nové objekty hrají důležitou roli ve funkci náměstí a v jeho geometrii a definují zmíněné sekce. Přesun pošty a demolice hasičské zbrojnice jsou z tohoto hlediska logické.

vyhlašovatel: město Hostomice
autor: Jiří Janďourek, Jana Hlavová, Jana Medlíková, Jiří Žid
ocenění: 3. cena