zpět


plachta

ZUŠ v Úpici

Úpice, Tyršova, ZUŠ A. X. Buxtona
Soutěž: 2011/06

Vila, v níž se úpická ZUŠ nachází, nemá potřebné prostory pro kulturní a uměleckou činnost. Chybí jí učebny a ateliéry, které by bylo možno zároveň využít pro pořádání veřejných představení a výstav. Řešením je stavba kulturního svatostánku na zahradě školy tzv. „bouda“. Bouda měřítkově doplňuje vilu, nekonkuruje jí, ale ani v jejím sousedství nezaniká. Oba domy fungují společně, a to nejen provozně díky podzemnímu spojení. Jednoduchý ale rafinovaný půdorys boudy umožňuje libovolné propojení nebo uzavření všech sálů a foyer. „Boudu“ tak lze de facto využít k jakékoli kulturní či společenské akci nebo umělecké činnosti.

vyhlašovatel: ZUŠ Úpice
autor: Jiří Janďourek, Jana Hlavová, Jana Medlíková, Jiří Žid