Atakarchitekti Liberec - budova G TUL
Atakarchitekti Liberec - budova G TUL

Budova G TUL

Všeobecně výuková budova G je stavbou Technické univerzity v Liberci. Spolu s nedávno postavenou administrativní budovou IC a laboratorní budovou L dotváří Univerzitní náměstí i celý kampus TUL u Husovy ulice. Budova G se obrací se k náměstí svou hlavní a strohou fasádou.

Její proporce a kompaktní hmota jsou voleny tak, aby navazovaly
na okolní stavby univerzitního areálu. Nový objekt má být vnímán jako jeho součást. Uzavírá východní stranu náměstí a ukončuje rozvoj kampusu tímto směrem. Je proražen šikmým schodištěm, vedoucím
na zelený pahorek a dále ke studentským kolejím. Velké objemy auly
a poslucháren jsou na východní straně zapuštěny do země a vytvářejí plynulý přechod do terénního reliéfu.

autor: Jiří Suchomel, Jiří Janďourek – AR TUL
spolupráce: Jan Stolín, Vojtěch Šrut
investor: Technická univerzita v Liberci
místo: Univerzitní náměstí Liberec
projekt: 2004 – 2012
realizace: 2013 – 2015

Atakarchitekti Liberec - budova G TUL - situace
Atakarchitekti Liberec - budova G TUL
Atakarchitekti Liberec - budova G TUL
Atakarchitekti Liberec - budova G TUL
Atakarchitekti Liberec - budova G TUL
Atakarchitekti Liberec - budova G TUL, interiér
Atakarchitekti Liberec - budova G TUL, interiér
Atakarchitekti Liberec - budova G TUL, interiér
Atakarchitekti Liberec - budova G TUL, interiér
Atakarchitekti Liberec - budova G TUL, interiér
Atakarchitekti Liberec - budova G TUL, 1NP
Atakarchitekti Liberec - budova G TUL, 2NP
Atakarchitekti Liberec - budova G TUL, 3NP
Atakarchitekti Liberec - budova G TUL, 4NP