atakarchitekti - Hospoda Stav - vizualizace
atakarchitekti - Hospoda Stav - vizualizace

Hospoda Stav

Hospoda Stav

Úbislavické části Stav schází místo, kde se bude soustředit kulturní
a společenský život, a kde mohou být pořádány vnitřní i venkovní akce
a nejrůznější druhy aktivit. Plácek s bývalou hospodou a hasičárnou skýtá potenciál stát se novým lokálním centrem obce. Hospoda byla ponechána mnoho let ladem a zub času spolu s nešetrnými úpravami
na ní nechaly otisky, jež budou rekonstrukcí smazány. Proměna hospody na spolkový dům s knihovnou vychází z kontextu okolí, principů tradičního venkovského domu a návratu k tradičnímu tvarosloví
se současnými vstupy. 

Dům má nově tři vstupy, což umožňuje samostatné využití různých provozně a výškově oddělených částí domu. První vstup, umístěný
za zahloubeným zádveřím, slouží pro multifukční sál a spolkovou místností. Sál je velkorysým víceúčelovým prostorem s otevřeným krovem, jež skýtá možnosti využití pro pořádání kulturních akcí, projekcí, přednášek, tanečních zábav, oslav nebo sportovních aktivit.
Velká okna dovolují otevření sálu do ničím nerušené části u potoka
a expandovat do prostoru za domem, kde pro tyto účely slouží dřevěná pobytová terasa. Spolková místnost v případě konání akcí plní funkci hospody a výčepu, předsíň se stává šatnou. 
Druhý vstup umožní přístup k druhé samostatné části – knihovně s dětskou klubovnou. 
Obě části jsou propojeny chodbou s rampou, která vyrovnává odlišné výškové úrovně obou částí. Z chodby jsou přístupné společné toalety
a technická místnost. 
Třetím vstup ze severní strany domu je kryt nově přistavěným závětřím. Bezbariérovou rampou se vstupuje do vstupní haly knihovny s dětskou klubovnou a dále po schodišti do obytného podkroví. Zároveň slouží jako výstup z předsíně do veřejného prostranství za domem. Podkroví nad částí půdorysu je využito
pro tři podkrovní byty.

Menší sousední budova v současnosti slouží jako knihovna a garáž hasičských vozů. Objekt bude nadále sloužit pro potřeby hasičů,
ale dostane novou vizuální podobu, která bude odkazovat na okolní tradiční dřevěné domy. V jedné části zůstane zaparkována hasičská technika, v druhé části sklad, a v přistavěném proskleném průčelí orientovaném do ulice bude vystaven historický hasičský vůz – koňka. Opačné průčelí bude sloužit pro uložení jízdních kol.

Prostor kolem spolkového domu se stává novým veřejným prostranstvím, malou dlážděnou návsí, a spolkový dům je obchozím špalíčkem uprostřed této návsi. V severní části mezi spolkovým domem, potokem a silnicí je vytvořeno pobytové místo se solitérním stromem
a lavičkou, herními prvky a sestupem k potoku. Za domem vzniká veřejný prostor s terasou pro pořádání kulturních a společenských akcí. Z jihu je počítáno s místem pro zásobování sálu. 

Materiály zpevněných ploch jsou voleny s ohledem na povrchový vsak dešťových vod, štípaná dlažba s pískovými sparami okolo spolkového domu a zatravněná dlažba v místě parkování. Břehy potoka jsou revitalizovány a osázeny vhodnou vegetací, stromy budou prořezány
a ozdraveny.

Úbislavické části Stav schází místo, kde se bude soustředit kulturní a společenský život, a kde mohou být pořádány vnitřní i venkovní akce a nejrůznější druhy aktivit. Plácek s bývalou hospodou a hasičárnou skýtá potenciál stát se novým lokálním centrem obce. Hospoda byla ponechána mnoho let ladem a zub času spolu s nešetrnými úpravami na ní nechaly otisky, jež budou rekonstrukcí smazány. Proměna hospody na spolkový dům s knihovnou vychází z kontextu okolí, principů tradičního venkovského domu a návratu k tradičnímu tvarosloví se současnými vstupy. 

Dům má nově tři vstupy, což umožňuje samostatné využití různých provozně a výškově oddělených částí domu. První vstup, umístěný za zahloubeným zádveřím, slouží pro multifukční sál a spolkovou místností. Sál je velkorysým víceúčelovým prostorem s otevřeným krovem, jež skýtá možnosti využití pro pořádání kulturních akcí, projekcí, přednášek, tanečních zábav, oslav nebo sportovních aktivit. Velká okna dovolují otevření sálu do ničím nerušené části u potoka a expandovat do prostoru za domem, kde pro tyto účely slouží dřevěná pobytová terasa. Spolková místnost v případě konání akcí plní funkci hospody a výčepu, předsíň se stává šatnou. Druhý vstup umožní přístup k druhé samostatné části – knihovně s dětskou klubovnou. Obě části jsou propojeny chodbou s rampou, která vyrovnává odlišné výškové úrovně obou částí. Z chodby jsou přístupné společné toalety a technická místnost. Třetím vstup ze severní strany domu je kryt nově přistavěným závětřím. Bezbariérovou rampou se vstupuje do vstupní haly knihovny s dětskou klubovnou a dále po schodišti do obytného podkroví. Zároveň slouží jako výstup z předsíně do veřejného prostranství za domem. Podkroví nad částí půdorysu je využito pro tři podkrovní byty.

Menší sousední budova v současnosti slouží jako knihovna a garáž hasičských vozů. Objekt bude nadále sloužit pro potřeby hasičů, ale dostane novou vizuální podobu, která bude odkazovat na okolní tradiční dřevěné domy. V jedné části zůstane zaparkována hasičská technika, v druhé části sklad, a v přistavěném proskleném průčelí orientovaném do ulice bude vystaven historický hasičský vůz – koňka. Opačné průčelí bude sloužit pro uložení jízdních kol.

Prostor kolem spolkového domu se stává novým veřejným prostranstvím, malou dlážděnou návsí, a spolkový dům je obchozím špalíčkem uprostřed této návsi. V severní části mezi spolkovým domem, potokem a silnicí je vytvořeno pobytové místo se solitérním stromem a lavičkou, herními prvky a sestupem k potoku. Za domem vzniká veřejný prostor s terasou pro pořádání kulturních a společenských akcí. Z jihu je počítáno s místem pro zásobování sálu. 

Materiály zpevněných ploch jsou voleny s ohledem na povrchový vsak dešťových vod, štípaná dlažba s pískovými sparami okolo spolkového domu a zatravněná dlažba v místě parkování. Břehy potoka jsou revitalizovány a osázeny vhodnou vegetací, stromy budou prořezány a ozdraveny.

autor: Jana Medlíková, Michaela Doležalová, Ondřej Novák,
Pavlína Nováková
investor: Obec Úbislavice
místo: Obec Úbislavice – část Stav
projekt: 2023

atakarchitekti - Hospoda Stav - situace
atakarchitekti - Hospoda Stav - vizualizace
HOSPODA STAV
atakarchitekti - Hospoda Stav - vizualizace
atakarchitekti - Hospoda Stav - vizualizace
atakarchitekti - Hospoda Stav - půdorys_1np_200
atakarchitekti - Hospoda Stav - půdorys_2np_200
atakarchitekti - Hospoda Stav - vizualizace
atakarchitekti - Hospoda Stav - řez BB
atakarchitekti - Hospoda Stav - řez AA
atakarchitekti - Hospoda Stav - vizualizace
atakarchitekti - Hospoda Stav - pohled
atakarchitekti - Hospoda Stav - pohled
atakarchitekti - Hospoda Stav - pohled
atakarchitekti - Hospoda Stav - pohled