atakarchitekti Liberec - IGI - foto
KNIHOVNA IGI

Knihovna IGI

Knihovna IGI​

Idea stavby nové městské knihovny vzešla z iniciativy vedení Vratislavic nad Nisou. Jako vhodné místo se jevila chátrající budova v samotném jádru Vratislavic, jež v minulosti sloužila mimo jiné jako sirotčinec, školka a fara. Záměrem bylo do domu umístit jak zázemí pro knihovnu, tak i pro občanské spolky, mateřské centrum a sociální poradenství. Stávající budova nemohla pojmout veškeré funkce, které měl polyfunkční dům snoubit. Došlo k rozhodnutí budovu rozšířit o soudobou přístavbu, která pomůže naplnit provozní nároky.

Urbanistické pojetí předprostoru a bezprostředního okolí polyfunkčního domu se inspiruje stávajícím rytmem prostorů a náměstíček tvořenými sousedními budovami. V těsné blízkosti se nachází radnice, kulturní
centrum a zámecký park, spoluvytvářející pulzující centrum Vratislavic. Funguje zde opakující se vzor – k veřejné budově se pojí veřejný prostor, kde se mohou lidé volně pohybovat. Polyfunkční dům tento princip ctí
a veřejný prostor doplňuje. V jižní části pozemku mezi ním a kulturním domem vzniká odhalením podzemního podlaží fary náměstíčko,
které se k faře mírně svažuje. Vytváří se tak posezení s orientací
na nově zrekonstruovaný dům.

Ten je doplněn ze západní strany novou přístavbou, která je citlivě
umístěna na pozemek s ohledem na limity, které přináší blízkost zámeckého parku a vedení několika tras infrastruktury.
Svými rozměry se podřizuje objemu fary.

Byly odstraněny nánosy necitlivých úprav, kterými si za sto let své
existence budova fary prošla a byly jí vráceny historické prvky a detaily. Její podzemní podlaží bylo odhaleno odkrytím zasypaných sklepů
s valenými klenbami, z exteriéru bylo zpřístupněno odstraněním terénu
a navázalo tak na venkovní náměstíčko s posezením.

Zatímco původnímu domu byl vrácen jeho původní charakter, nová
budova je záměrně jednoduchá a soudobá. Otáčí se k zámeckému parku, kde umožňuje čtenářům velkorysým prosklením přímý kontakt
s přírodou. Knihovně je zasvěcena celá nadzemní část novostavby.
Tři nad-zemní podlaží jsou díky otvorům ve stropech navzájem propojena, nabízí návštěvníkům nejrůznější průhledy a možnost neustále objevovat nová zákoutí a detaily. V druhém nadzemním podlaží nabízí knihovna průhled na panorama Vratislavic s dominantou kostela.
Je zde také celotransparentním můstkem propojena se stávajícím domem.

Hlavní přístup do polyfunkčního domu je umožněn po rampě kopírující původní linii terénu. Návštěvníci jsou vedeni do meziprostoru utvářeného novým a starým domem. Zde je vstup do přístavby oddělen od vstupu do objektu fary.

Hlavním vstupem do knihovny z přízemí je návštěvník uvítán recepcí
se šatnou. Celé přízemí otevírá maximálním prosklením průhled
z východu na západ a tvoří kontakt knihomila s parkem a farou.
Po schodišti lze vystoupat do vyšších pater knihovny, kde jsou
k dispozici mimo jiné studovna a čítárna. Čítárna je pomyslnou
korunou přístavby, s vysokým stropem a schodištěm s posezením
nabízí nejkrásnější výhled přímo do korun starých zámeckých listnáčů. Místnost objímá oblouk střechy, na který plynule navazuje schodiště
s posezením.

Po můstku je přístupné dětské oddělení knihovny v původní budově fary, které se otevírá do podkrovního prostoru mansardové střechy.
Dětský čtenář tu může poklidně číst ve všemožných úkrytech, hrát deskové hry, studovat s přáteli nebo na počítačích sledovat své oblíbené youtubery. Trojramenným schodištěm se sestupuje do kanceláří či prostor pro výukové aktivity se zázemím, o podlaží níže točitým schodištěm do prostor pro mateřské centrum. Pod terénem u přístavby je ukryt nový kinosál, jenž je pojat jako jednoduchý black box s tvarem kopírujícím terén nad ním.

Idea stavby nové městské knihovny vzešla z iniciativy vedení Vratislavic nad Nisou. Jako vhodné místo se jevila chátrající budova v samotném jádru Vratislavic, jež v minulosti sloužila mimo jiné jako sirotčinec, školka a fara. Záměrem bylo do domu umístit jak zázemí pro knihovnu, tak i pro občanské spolky, mateřské centrum a sociální poradenství. Stávající budova nemohla pojmout veškeré funkce, které měl polyfunkční dům snoubit. Došlo k rozhodnutí budovu rozšířit o soudobou přístavbu, která pomůže naplnit provozní nároky. 

Urbanistické pojetí předprostoru a bezprostředního okolí polyfunkčního domu se inspiruje stávajícím rytmem prostorů a náměstíček tvořenými sousedními budovami. V těsné blízkosti se nachází radnice, kulturní centrum a zámecký park, spoluvytvářející pulzující centrum Vratislavic. Funguje zde opakující se vzor – k veřejné budově se pojí veřejný prostor, kde se mohou lidé volně pohybovat. Polyfunkční dům tento princip ctí a veřejný prostor doplňuje. V jižní části pozemku mezi ním a kulturním domem vzniká odhalením podzemního podlaží fary náměstíčko, které se k faře mírně svažuje. Vytváří se tak posezení s orientací na nově zrekonstruovaný dům. 

Ten je doplněn ze západní strany novou přístavbou, která je citlivě umístěna na pozemek s ohledem na limity, které přináší blízkost zámeckého parku a vedení několika tras infrastruktury. Svými rozměry se podřizuje objemu fary.

Byly odstraněny nánosy necitlivých úprav, kterými si za sto let své existence budova fary prošla a byly jí vráceny historické prvky a detaily. Její podzemní podlaží bylo odhaleno odkrytím zasypaných sklepů s valenými klenbami, z exteriéru bylo zpřístupněno odstraněním terénu a navázalo tak na venkovní náměstíčko s posezením. 

Zatímco původnímu domu byl vrácen jeho původní charakter, nová budova je záměrně jednoduchá a soudobá. Otáčí se k zámeckému parku, kde umožňuje čtenářům velkorysým prosklením přímý kontakt s přírodou. Knihovně je zasvěcena celá nadzemní část novostavby. Tři nad-zemní podlaží jsou díky otvorům ve stropech navzájem propojena, nabízí návštěvníkům nejrůznější průhledy a možnost neustále objevovat nová zákoutí a detaily. V druhém nadzemním podlaží nabízí knihovna průhled na panorama Vratislavic s dominantou kostela. Je zde také celotransparentním můstkem propojena se stávajícím domem. 

Hlavní přístup do polyfunkčního domu je umožněn po rampě kopírující původní linii terénu. Návštěvníci jsou vedeni do meziprostoru utvářeného novým a starým domem. Zde je vstup do přístavby oddělen od vstupu do objektu fary. 

Hlavním vstupem do knihovny z přízemí je návštěvník uvítán recepcí se šatnou. Celé přízemí otevírá maximálním prosklením průhled z východu na západ a tvoří kontakt knihomila s parkem a farou. Po schodišti lze vystoupat do vyšších pater knihovny, kde jsou k dispozici mimo jiné studovna a čítárna. Čítárna je pomyslnou korunou přístavby, s vysokým stropem a schodištěm s posezením nabízí nejkrásnější výhled přímo do korun starých zámeckých listnáčů. Místnost objímá oblouk střechy, na který plynule navazuje schodiště s posezením. 

Po můstku je přístupné dětské oddělení knihovny v původní budově fary, které se otevírá do podkrovního prostoru mansardové střechy. Dětský čtenář tu může poklidně číst ve všemožných úkrytech, hrát deskové hry, studovat s přáteli nebo na počítačích sledovat své oblíbené youtubery. Trojramenným schodištěm se sestupuje do kanceláří či prostor pro výukové aktivity se zázemím, o podlaží níže točitým schodištěm do prostor pro mateřské centrum. Pod terénem u přístavby je ukryt i nový kinosál, jenž je pojat jako jednoduchý black box s tvarem kopírujícím terén nad ním.

autor: Jiří Janďourek, Ondřej Novák
spolupráce: Jana Medlíková, Pavlína Šturmová, Michaela Říhová
investor: městský obvod statutárního města Liberce 
(Vratislavice nad Nisou)
místo: Liberec – Vratislavice nad Nisou
projekt: 2018
realizace: 2019-2021
fotograf: Tomáš Souček

atakarchitekti Liberec - IGI
atakarchitekti Liberec - IGI - foto
atakarchitekti Liberec - IGI - foto
atakarchitekti Liberec - IGI - foto
atakarchitekti Liberec - IGI - foto
atakarchitekti Liberec - IGI - foto
atakarchitekti Liberec - IGI - foto
atakarchitekti Liberec - IGI - foto
atakarchitekti Liberec - IGI - foto
atakarchitekti Liberec - IGI - foto
atakarchitekti Liberec - IGI - foto
atakarchitekti Liberec - IGI - foto
atakarchitekti Liberec - IGI - foto
atakarchitekti Liberec - IGI - 2. p. p.
atakarchitekti Liberec - IGI - 1. p. p.
atakarchitekti Liberec - IGI - 1. n. p.
atakarchitekti Liberec - IGI - 2. n. p.
atakarchitekti Liberec - IGI - 3. n. p.
atakarchitekti Liberec - IGI - řez 02
Model
atakarchitekti Liberec - IGI - řez 01
atakarchitekti Liberec - IGI - 2. p. p.
atakarchitekti Liberec - IGI - 1. p. p.
atakarchitekti Liberec - IGI - 1. n. p.
atakarchitekti Liberec - IGI - 2. n. p.
atakarchitekti Liberec - IGI - 3. n. p.
atakarchitekti Liberec - IGI - řez 02
Model
atakarchitekti Liberec - IGI - řez 01