atakarchitekti Liberec - Mulťák
atakarchitekti Liberec - Mulťák

Mulťák

Mulťák

Hlavním důvodem návrhu přístavby multifunkčního objektu k ZUŠ
a DDM Vikýř v Jablonci nad Nisou jsou zcela nevyhovující podmínky
v současných prostorách spolku a potřeba prostorů nových. Společná přístavba by vyřešila nároky obou subjektů a zároveň by dala vzniknout novým sdíleným plochám.

Koncept vychází z idey propojení dvou dnes samostatných institucí
ZUŠ a DDM do jednoho provozně fungujícího celku. Zároveň projevuje respekt k dominantnímu postavení historických domů. Multifunkční přístavba bude umístěna do druhého plánu za stávající budovy – dvoupodlažní část je skryta za budovou ZUŠ, třípodlažní za budovou DDM, propojeny jsou jednopodlažním středem. Všechny části přístavby jsou zasazeny do sklonitého terénu, který přechází na ploché střechy a ty se tak stanou přirozenou součástí zahrady.

Přístavba se na historické objekty napojuje citlivě přes krčky schodišťových hal s atrii. Je tvořena dvěma hlavními bloky, v každém
z nich je umístěn jeden multifunkční sál a menší prostory, které mohou být užívány oběma subjekty. Užívání prostor přístavby je určeno charakterem spolku stojícím před blokem přístavby – ZUŠ více využije multifunkční sál se zkušebnou, DDM sportovní sály se zázemím.

Hlavní vstup vede do ustoupené centrální části přístavby, tvořící nádvoří s odpočinkovými plochami a prostorem pro kavárnu. Vstupní prostor foyer je prosvětlen kruhovým atriem a tvoří “společný střed” jako sjednocující moment obou institucí. Na foyer navazuje recepce, šatny, kavárna a odpočinkové niky. Za atriem je k dispozici počítačová učebna, propagační oddělení, toalety, šatny a zázemí pro sály. 

Levý blok za budovou ZUŠ je využíván jako dvoupodlažní multifunkční sál se šatnou, předsálím, občerstvením, sklady a zázemím. Ve druhém podlaží je divadelní zkušebna, nahrávací studio a galerie sálu.
Součástí střechy bloku je dřevěný amfiteátr s palubami na terénu.

Přízemí pravého bloku za DDM je sportovním centrem s baletním sálem, dvoupodlažní tělocvičnou, posilovnou a lezeckou stěnou se zázemím. První patro patří školce pro nejmenší děti, ve druhém patře je umístěno společenské oddělení s víceúčelovou učebnou, kuchyňkou, modelářská dílna a přírodně-enviromentální oddělení. To zahrnuje i exteriérovou část s bylinkovou zahrádkou, skleníkem, malou botanickou zahradou
a voliérami. Na ploché střeše pravého bloku leží multifunkční hřiště
s tartanovým povrchem.

Kapacita parkování je zajištěna průjezdným parkovištěm v suterénu. Další prostory v suterénu patří technologickému zázemí a skladům.

Součástí návrhu je i navrácení bývalé krásy původním budovám.
Oba historické domy v sobě nesou stavitelskou i kulturně-historickou hodnotu, která bude rekonstrukcí vyzdvihnuta. Historické a cenné architektonické prvky budou zvýrazněny a doplněny pro navrácení původního členění a měřítka. 

Nová přístavba je výrazem ryze soudobá – bloky vizuálně odkazují
na servisní a funkční zázemí obou domů. Je zde kombinován pohledový a prefabrikovaný beton, obklady z akustických překližek a transparentní prosklené příčky. Výraz přístavby má navodit pocit pevnosti a solidnosti.

Hlavním důvodem návrhu přístavby multifunkčního objektu k ZUŠ a DDM Vikýř
v Jablonci nad Nisou jsou zcela nevyhovující podmínky v současných prostorách spolku a potřeba prostorů nových. Společná přístavba by vyřešila nároky obou subjektů a zároveň by dala vzniknout novým sdíleným plochám.

Koncept vychází z idey propojení dvou dnes samostatných institucí ZUŠ a DDM
do jednoho provozně fungujícího celku. Zároveň projevuje respekt k dominantnímu postavení historických domů. Multifunkční přístavba bude umístěna do druhého plánu za stávající budovy – dvoupodlažní část je skryta za budovou ZUŠ, třípodlažní
za budovou DDM, propojeny jsou jednopodlažním středem. Všechny části přístavby jsou zasazeny do sklonitého terénu, který přechází na ploché střechy 
a ty se tak stanou přirozenou součástí zahrady.

Přístavba se na historické objekty napojuje citlivě přes krčky schodišťových hal s atrii. Je tvořena dvěma hlavními bloky, v každém
z nich je umístěn jeden multifunkční sál
a menší prostory, které mohou být užívány oběma subjekty. Užívání prostor přístavby je určeno charakterem spolku stojícím
před blokem přístavby – ZUŠ více využije multifunkční sál se zkušebnou,
DDM sportovní sály se zázemím.

Hlavní vstup vede do ustoupené centrální části přístavby, tvořící nádvoří
s odpočinkovými plochami a prostorem
pro kavárnu. Vstupní prostor foyer
je prosvětlen kruhovým atriem a tvoří “společný střed” jako sjednocující moment obou institucí. Na foyer navazuje recepce, šatny, kavárna a odpočinkové niky.
Za atriem je k dispozici počítačová učebna, propagační oddělení, toalety, šatny
a zázemí pro sály. 

Levý blok za budovou ZUŠ je využíván jako dvoupodlažní multifunkční sál se šatnou, předsálím, občerstvením, sklady a zázemím. Ve druhém podlaží je divadelní zkušebna, nahrávací studio a galerie sálu. Součástí střechy bloku je dřevěný amfiteátr
s palubami na terénu.

Přízemí pravého bloku za DDM je sportovním centrem s baletním sálem, dvoupodlažní tělocvičnou, posilovnou a lezeckou stěnou se zázemím. První patro patří školce pro nejmenší děti, ve druhém patře je umístěno společenské oddělení
s víceúčelovou učebnou, kuchyňkou, modelářská dílna a přírodně-enviromentální oddělení. To zahrnuje i exteriérovou část
s bylinkovou zahrádkou, skleníkem, malou botanickou zahradou a voliérami. Na ploché střeše pravého bloku leží multifunkční hřiště s tartanovým povrchem.

Kapacita parkování je zajištěna průjezdným parkovištěm v suterénu. Další prostory
v suterénu patří technologickému zázemí
a skladům.

Součástí návrhu je i navrácení bývalé krásy původním budovám. Oba historické domy
v sobě nesou stavitelskou 
i kulturně-historickou hodnotu, která bude rekonstrukcí vyzdvihnuta. Historické
a cenné architektonické prvky budou zvýrazněny a doplněny pro navrácení původního členění a měřítka. 

Nová přístavba je výrazem ryze soudobá – bloky vizuálně odkazují na servisní a funkční zázemí obou domů. Je zde kombinován pohledový a prefabrikovaný beton, obklady z akustických překližek a transparentní prosklené příčky. Výraz přístavby má navodit pocit pevnosti a solidnosti.

autor: Jiří Janďourek, Jana Medlíková, Ondřej Novák, Pavlína Šturmová, Michaela Doležalová, Michaela Říhová
investor: Statutární město Jablonec nad Nisou
místo: Jablonec nad Nisou
projekt: 2019

atakarchitekti Liberec - Mulťák
MULŤÁK
atakarchitekti Liberec - Mulťák
atakarchitekti Liberec - Mulťák
atakarchitekti Liberec - Mulťák
MULŤÁK
atakarchitekti Liberec - Mulťák
atakarchitekti Liberec - Mulťák
atakarchitekti Liberec - Mulťák
atakarchitekti Liberec - Mulťák
atakarchitekti Liberec - Mulťák
atakarchitekti Liberec - Mulťák
atakarchitekti Liberec - Mulťák
atakarchitekti Liberec - Mulťák
atakarchitekti Liberec - Mulťák
atakarchitekti Liberec - Mulťák
atakarchitekti Liberec - Mulťák
atakarchitekti Liberec - Mulťák
atakarchitekti Liberec - Mulťák
atakarchitekti Liberec - Mulťák