NÁMĚSTÍ VE FRÝDLANTU
atakarchitekti Liberec - Náměstí T.G. Masaryka

Náměstí T. G. Masaryka

Náměstí
T. G. Masaryka

Smyslem regenerace náměstí ve Frýdlantu bylo vytvořit veřejný prostor, svobodnou plochu, která umožní lidem konat zde všemožné aktivity.

Vytvořením volné centrální plochy a použitím různých druhů dlažeb, které vymezily odlišné typy prostorů kolem ní, se celý prostor náměstí zpřehlednil. Stávající kašnu nahradila obří mísa z liberecké žuly
se sochou Albrechta z Valdštejna na samostatném žulovém piedestalu. Novou dominantu ozvláštnil relaxační prvek – vodní hra zabudovaná přímo do dlažby náměstí.

Na náměstí byly vysázeny stromy a instalován nový městský mobiliář
a dva systémy svítidel. Náměstí se stalo bezbariérovou pěší zónou,
bez běžného přístupu vozidel.

Smyslem regenerace náměstí ve Frýdlantu bylo vytvořit veřejný prostor, svobodnou plochu, která umožní lidem konat zde všemožné aktivity.
Vytvořením volné centrální plochy a použitím různých druhů dlažeb, které vymezily odlišné typy prostorů kolem ní, se celý prostor náměstí zpřehlednil. Stávající kašnu nahradila obří mísa z liberecké žuly se sochou Albrechta z Valdštejna na samostatném žulovém piedestalu. Novou dominantu ozvláštnil relaxační prvek – vodní hra zabudovaná přímo do dlažby náměstí. Na náměstí byly vysázeny stromy a instalován nový městský mobiliář
a dva systémy svítidel.
Náměstí se stalo bezbariérovou pěší zónou, bez běžného přístupu vozidel.

autor: Vladimír Balda, Jiří Jandourek
spolupráce: Jana Medlíková
místo: Frýdlant v Čechách, náměstí T. G. Masaryka
investor: Městský úřad Frýdlant v Čechách
dodavatel: EUROVIA CS, a.s.
soutěž: 2002
projekt: 2004
realizace: 2009-2011
ocenění: GRANDPRIX architektů 2013
ocenění: Stavba roku libereckého kraje 2012
ocenění: THINK ARCH 2012
foto: Jiří Jiroutek, Aleš Jungmann

atakarchitekti Liberec - Náměstí T.G. Masaryka - situace
atakarchitekti Liberec - Náměstí T.G. Masaryka
atakarchitekti Liberec - Náměstí T.G. Masaryka
atakarchitekti Liberec - Náměstí T.G. Masaryka
atakarchitekti Liberec - Náměstí T.G. Masaryka
atakarchitekti Liberec - Náměstí T.G. Masaryka
atakarchitekti Liberec - Náměstí T.G. Masaryka
atakarchitekti Liberec - Náměstí T.G. Masaryka
atakarchitekti Liberec - Náměstí T.G. Masaryka
atakarchitekti Liberec - Náměstí T.G. Masaryka
atakarchitekti Liberec - Náměstí T.G. Masaryka - situace detail