atakarchitekti Liberec - Nízkoprahový klub
atakarchitekti Liberec - Nízkoprahový klub

Nízkoprahový klub
v Nové Pace

Nízkoprahový klub v Nové Pace

Budova bývalé školy byla vystavena na jižní straně kostela sv. Mikuláše roku 1729. Její podoba se časem proměňovala, aby dostačovala zvyšujícím se nárokům na kapacitu, a svou nynější novorenesanční tvář dostala roku 1889 dle návrhu architekta Jaroslava Breta. Dům projde pozvolnou rekonstrukcí, na jejímž konci se stane multifunkčním centrem pro instituce jako základní umělecká škola, dům dětí a mládeže
a v neposlední řadě nízkoprahový klub pro děti a mládež ohrožené sociálním vyloučením.

Právě tomuto zařízení byla zasvěcena první fáze rekonstrukce
v podzemním podlaží. V centru působí pracovníci služby sociální prevence, kteří pomáhají až patnácti dětem a mladistvým řešit jejich tíživou životní situaci a vytvářejí jim zázemí, kde budou cítit bezpečí
a podporu.

Do nízkoprahového klubu se vstupuje po klesající rampě vedoucí podél domu do nového vstupního objektu. Z něj vede nová podzemní chodba do haly se šatnou, odkud je přístupná místnost pro pohovory, kancelář se zázemím pro zaměstnance a toalety. Podzemní chodba dále klesá kolem proskleného atria a končí v prostorné klubovně.

Klubovna je mobiliářem členěna na počítačový koutek, herní a tvořivou část s lezeckou stěnou a odpočívárnu v proskleném atriu. Odpočívárna
a hala jsou prosvětleny velkými střešními světlíky, kterými se světlo skrze prosklené stěny dostává i do podzemních chodeb a samotné klubovny. Z klubovny se lze dostat do chodby a po okruhu opět do haly.

Součástí první fáze rekonstrukce je i rekultivace veřejného prostoru – hlavní nástup je zvýrazněn půlkruhovým otvorem v kamenné stěně
a dlážděným shromažďovacím prostorem před vyrovnávacím schodištěm. Nové kamenné schodiště je po stranách lemováno rampami do nízkoprahového centra a do prostoru mezi domem
a kostelem. Prostor kolem kostela je zprůchodněn a je propojen
s parterem bývalé školy. Zpřístupněný a upravený společný vrchní parter se stává novým veřejným mikroprostorem. Má sjednocený mlatový povrch s betonovou dlažbou a je oživen zelenou střešní zahradou
s altánem a betonovou lavicí.

Budova bývalé školy byla vystavena na jižní straně kostela sv. Mikuláše roku 1729.
Její podoba se časem proměňovala,
aby dostačovala zvyšujícím se nárokům
na kapacitu, a svou nynější novorenesanční tvář dostala roku 1889 dle návrhu architekta Jaroslava Breta. Dům projde pozvolnou rekonstrukcí, na jejímž konci se stane multifunkčním centrem pro instituce jako základní umělecká škola, dům dětí
a mládeže a v neposlední řadě nízkoprahový klub pro děti a mládež ohrožené sociálním vyloučením.

Právě tomuto zařízení byla zasvěcena první fáze rekonstrukce v podzemním podlaží.
V centru působí pracovníci služby sociální prevence, kteří pomáhají až patnácti dětem a mladistvým řešit jejich tíživou životní situaci a vytvářejí jim zázemí, kde budou cítit bezpečí a podporu.

Do nízkoprahového klubu se vstupuje
po klesající rampě vedoucí podél domu
do nového vstupního objektu. Z něj vede nová podzemní chodba do haly se šatnou, odkud je přístupná místnost pro pohovory, kancelář se zázemím pro zaměstnance
a toalety. Podzemní chodba dále klesá kolem proskleného atria a končí v prostorné klubovně. 

Klubovna je mobiliářem členěna na počítačový koutek, herní a tvořivou část
s lezeckou stěnou a odpočívárnu
v proskleném atriu. Odpočívárna a hala jsou prosvětleny velkými střešními světlíky, kterými se světlo skrze prosklené stěny dostává i do podzemních chodeb a samotné klubovny. Z klubovny se lze dostat
do chodby a po okruhu opět do haly.

Součástí první fáze rekonstrukce je
i rekultivace veřejného prostoru – hlavní nástup je zvýrazněn půlkruhovým otvorem
v kamenné stěně a dlážděným shromažďovacím prostorem před vyrovnávacím schodištěm. Nové kamenné schodiště je po stranách lemováno rampami do nízkoprahového centra
a do prostoru mezi domem a kostelem. Prostor kolem kostela je zprůchodněn
a je propojen s parterem bývalé školy. Zpřístupněný a upravený společný vrchní parter se stává novým veřejným mikroprostorem. Má sjednocený mlatový povrch s betonovou dlažbou a je oživen zelenou střešní zahradou s altánem
a betonovou lavicí. 

autor: Jana Medlíková
investor: Město Nová Paka
místo: Nová Paka
projekt: 2016
realizace: 2021

atakarchitekti Liberec - Nízkoprahový klub - situace
atakarchitekti Liberec - Nízkoprahový klub
atakarchitekti Liberec - Nízkoprahový klub
atakarchitekti Liberec - Nízkoprahový klub
atakarchitekti Liberec - Nízkoprahový klub
atakarchitekti Liberec - Nízkoprahový klub
atakarchitekti Liberec - Nízkoprahový klub
atakarchitekti Liberec - Nízkoprahový klub
atakarchitekti Liberec - Nízkoprahový klub
atakarchitekti Liberec - Nízkoprahový klub
atakarchitekti Liberec - Nízkoprahový klub
atakarchitekti Liberec - Nízkoprahový klub
atakarchitekti Liberec - Nízkoprahový klub
atakarchitekti Liberec - Nízkoprahový klub - půdorys
atakarchitekti Liberec - Nízkoprahový klub - řez
atakarchitekti Liberec - Nízkoprahový klub - pohled
atakarchitekti Liberec - Nízkoprahový klub - pohled