atakarchitekti Liberec - Park Frýdlantská
atakarchitekti Liberec - Park Frýdlantská

Park Frýdlantská

V místě stávajícího parku bude nová mlatová plocha. Podél ulice Frýdlantská budou ve svažitém terénu vysazené popínavé stínomilné rostliny. Příjezdová komunikace bude předlážděná z původních historických kamenů a okolní pojízdné plochy budou vydlážděny kamennou dlažbou.

Drobnější kamennou dlažbou budou vizuálně odděleny vstupní předprostory objektů a budou doplněny ocelovými trelážemi.
Kamenná opěrná zídka bude doplněna o nové schodiště, respektive nový vstup do parku z Frýdlantské ulice. Zídka bude opatřena novým minimalistickým oplocením a schodiště budou doplněna o nová madla.

Východní část parku bude od stávající zástavby odcloněna dřevěnou předstěnou ze svisle kladených modřínových latí. Dřevěná předstěna bude doplněna zděnou lavicí z recyklovaných cihel plných. Na cihelném soklu budou osazeny kamenné desky určené k sezení. Součástí zděné lavice je vestavný květináč s popínavými trvalkami.

Nová mlatová plocha bude navíc doplněna o dřevěnou lineární lavici
a dvě čtvercové paluby z modřínových prken.

V místě stávajícího parku bude nová mlatová plocha. Podél ulice Frýdlantská budou
ve svažitém terénu vysazené popínavé stínomilné rostliny. Příjezdová komunikace bude předlážděná z původních historických kamenů a okolní pojízdné plochy budou vydlážděny kamennou dlažbou. Drobnější kamennou dlažbou budou vizuálně odděleny vstupní předprostory objektů a budou doplněny ocelovými trelážemi.
Kamenná opěrná zídka bude doplněna o nové schodiště, respektive nový vstup do parku
z Frýdlantské ulice. Zídka bude opatřena novým minimalistickým oplocením a schodiště budou doplněna o nová madla.
Východní část parku bude od stávající zástavby odcloněna dřevěnou předstěnou
ze svisle kladených modřínových latí. Dřevěná předstěna bude doplněna zděnou lavicí z recyklovaných cihel plných. Na cihelném soklu budou osazeny kamenné desky určené k sezení. Součástí zděné lavice je vestavný květináč s popínavými trvalkami.
Nová mlatová plocha bude navíc doplněna
o dřevěnou lineární lavici a dvě čtvercové paluby z modřínových prken.

autor: Jana Medlíková, Jiří Janďourek, Ondřej Novák
investor: Statutární město Liberec
místo: Liberec, Frýdlantská ulice
projekt: 2019

atakarchitekti Liberec - Park Frýdlantská - situace
atakarchitekti Liberec - Park Frýdlantská - situace detail
atakarchitekti Liberec - Park Frýdlantská - pohled
atakarchitekti Liberec - Park Frýdlantská - pohled