atakarchitekti Liberec - Příšovická náves
atakarchitekti Liberec - Příšovická náves

Příšovická náves

Již v počátcích návrhu bylo jasné, že cílem není mrtvý plácek mezi Sokolovnou a potokem Příšovkou jen zkrášlit, ale vytvořit z něj živý veřejný prostor. Takový, který by občané obce mohli identifikovat jako novou náves, která dnes Příšovicím chybí.

Do procesu návrhu byli zapojeni i obyvatelé Příšovic, kteří vnesli zajímavé pohledy a názory na podobu jejich veřejného prostoru
a odhalila množství pro občany palčivých problémů.
Mnohé z připomínek byly následně do návrhu zapracovány.

Příšovice nemají jasný střed a v obci není místo, které by mělo jasný potenciál tuto funkci plnit. Nicméně na páteřní komunikaci obce existuje několik menších center různého charakteru, které mají potenciál se stát uzlovými body. Řešené místo u Sokolovny je jedním
z nich. Zásadními body návrhu bylo vytvoření důstojného předprostoru Sokolovny s posílením jejího dominantního postavení v území, vytvoření relaxační přírodní zóny kolem potoku Příšovka a určení identity jednotlivých částí v řešeném území. Vznikne tak herní zóna pro děti
i dospělé, sportoviště, lesopark či klubovna. Různá náplň je zvýrazněná odlišeným materiálovým zpracováním prostor, použita je kamenná dlažba, mlat či lité betonové plochy. Náves bude opatřena atypickým mobiliářem.

Již v počátcích návrhu bylo jasné, že cílem není mrtvý plácek mezi Sokolovnou a potokem Příšovkou jen zkrášlit, ale vytvořit z něj živý veřejný prostor. Takový, který by občané obce mohli identifikovat jako novou náves, která dnes Příšovicím chybí.
Do procesu návrhu byli zapojeni i obyvatelé Příšovic, kteří vnesli zajímavé pohledy a názory na podobu jejich veřejného prostoru a odhalila množství pro občany palčivých problémů. Mnohé z připomínek byly následně do návrhu zapracovány.
Příšovice nemají jasný střed a v obci není místo, které by mělo jasný potenciál tuto funkci plnit. Nicméně na páteřní komunikaci obce existuje několik menších center různého charakteru, které mají potenciál se stát uzlovými body. Řešené místo u Sokolovny je jedním z nich.
Zásadními body návrhu bylo vytvoření důstojného předprostoru Sokolovny s posílením jejího dominantního postavení v území, vytvoření relaxační přírodní zóny kolem potoku Příšovka
a určení identity jednotlivých částí v řešeném území. Vznikne tak herní zóna pro děti i dospělé, sportoviště, lesopark či klubovna. Různá náplň je zvýrazněná odlišeným materiálovým zpracováním prostor, použita je kamenná dlažba, mlat či lité betonové plochy. Náves bude opatřena atypickým mobiliářem.

autor: Jiří Janďourek, Jana Medlíková, Ondřej Novák, Pavlína Šturmová, Michaela Doležalová
investor: Obecní úřad Příšovice
místo: Příšovice
projekt: 2018

atakarchitekti Liberec - Příšovická náves - situace
PŘÍŠOVICKÁ NÁVES
atakarchitekti Liberec - Příšovická náves
atakarchitekti Liberec - Příšovická náves
atakarchitekti Liberec - Příšovická náves - situace - detail
atakarchitekti Liberec - Příšovická náves