atakarchitekti Liberec - Revitalizace novopackého náměstí - axonometrie
atakarchitekti Liberec - Revitalizace novopackého náměstí - vizualizace

Revitalizace novopackého náměstí

Revitalizace novopackého náměstí

Město Nová Paka postupně revitalizuje veřejné prostory a jeho pozornost se zaměřila na centrální bod. Masarykovo náměstí je nyní nehostinným krátkodobým parkovištěm a nenabízí prostor pro aktivity obyvatel. Prochází jím hojně využívaná obousměrná místní komunikace. Původní uzavřená plocha náměstí byla lety očesána o původní zástavbu
a ze západní části je náměstí otevřené.

Postupným odklonem průjezdné dopravy, minimalizováním parkování
a úpravou dopravního režimu se prostor náměstí zklidní a zvýší se pocit jeho bezpečí. Západní zbořeniště bude dostavěno v souladu
s historickými souvislostmi a respektem k průhledům na dominantu města – klášterní chrám a ostrožní objekt. Nová budova radnice s věží stojí v dominantní poloze na ose náměstí.

Stávající povrchy různých formátů budou sjednoceny vyskládáním kamenného koberce, kde budou do řádků vyskládány recyklované původní dlažební kostky různých formátů a barev s novými kostkami
z jiných druhů kamene. Různorodost kamene, jeho barev a formátů
je odrazem geologické bohatosti Novopacka.

Náměstí zdobí tři sochy – pomník Jana Husa, mariánský sloup a kašna
sv. Floriána. Tyto symboly jsou zvýrazněny způsobem, jež je propojí
s Novou Pakou. Vodní plocha kolem kašny sv. Floriana je ve vzoru achátu, zlatý kruh s texty spojenými s Novou Pakou ohraničuje kontemplativní prostor kolem Mariánského sloupu a připomíná packý mariánský kult, les stromů v červeném packém mlatu kolem pomníku Jana Husa symbolizuje boží bojovníky a husitskou tradici. Čtvrtým symbolem a současně zlatým klenotem se stává samotná radnice,
která stojí na konci pomyslné osy náměstí procházející všemi sochami.

Kolem každé ze soch vzniká prostor se specifickou náladou
a přirozenou koncentrací lidí různých věkových skupin. Kašnou
se brouzdají děti, dohlížející maminky posedávají poblíž pod platanem. Čerstvé matky uspávají svá dítka v klidné zahradě za radnicí. Senioři sedí na lavičkách u pomníku Jana Husa a vyprávějí si. Digitální nomádi popíjejí kávu na předzahrádkách.

Město Nová Paka postupně revitalizuje veřejné prostory a jeho pozornost se zaměřila na centrální bod. Masarykovo náměstí je nyní nehostinným krátkodobým parkovištěm a nenabízí prostor pro aktivity obyvatel. Prochází jím hojně využívaná obousměrná místní komunikace. Původní uzavřená plocha náměstí byla lety očesána o původní zástavbu a ze západní části je náměstí otevřené.

Postupným odklonem průjezdné dopravy, minimalizováním parkování a úpravou dopravního režimu se prostor náměstí zklidní a zvýší se pocit jeho bezpečí.
Západní zbořeniště bude dostavěno
v souladu s historickými souvislostmi
a respektem k průhledům na dominantu města – klášterní chrám a ostrožní objekt.
Nová budova radnice s věží stojí
v dominantní poloze na ose náměstí.

Stávající povrchy různých formátů budou sjednoceny vyskládáním kamenného koberce, kde budou do řádků vyskládány recyklované původní dlažební kostky různých formátů a barev s novými kostkami z jiných druhů kamene. Různorodost kamene, jeho barev a formátů je odrazem geologické bohatosti Novopacka.

Náměstí zdobí tři sochy – pomník Jana Husa, mariánský sloup a kašna sv. Floriána. Tyto symboly jsou zvýrazněny způsobem, jež je propojí s Novou Pakou. Vodní plocha kolem kašny sv. Floriana je ve vzoru achátu, zlatý kruh s texty spojenými s Novou Pakou ohraničuje kontemplativní prostor kolem Mariánského sloupu a připomíná packý mariánský kult, les stromů v červeném packém mlatu kolem pomníku Jana Husa symbolizuje boží bojovníky a husitskou tradici. Čtvrtým symbolem a současně zlatým klenotem se stává samotná radnice, která stojí na konci pomyslné osy náměstí procházející všemi sochami.

Kolem každé ze soch vzniká prostor
se specifickou náladou a přirozenou koncentrací lidí různých věkových skupin. Kašnou se brouzdají děti, dohlížející maminky posedávají poblíž pod platanem. Čerstvé matky uspávají svá dítka v klidné zahradě za radnicí. Senioři sedí na lavičkách u pomníku Jana Husa a vyprávějí si. 

autor: Jana Medlíková, Jiří Janďourek, Michaela Doležalová,
Ondřej Novák, Pavlína Šturmová, Michaela Říhová
investor: město Nová Paka
místo: Nová Paka – Masarykovo náměstí
projekt: 2021

atakarchitekti Liberec - Revitalizace novopackého náměstí - situace
atakarchitekti Liberec - Revitalizace novopackého náměstí - axonometrie
atakarchitekti Liberec - Revitalizace novopackého náměstí - vizualizace
atakarchitekti Liberec - Revitalizace novopackého náměstí - vizualizace
atakarchitekti Liberec - Revitalizace novopackého náměstí - vizualizace
atakarchitekti Liberec - Revitalizace novopackého náměstí - situace
atakarchitekti Liberec - Revitalizace novopackého náměstí - situace
atakarchitekti Liberec - Revitalizace novopackého náměstí - řez
atakarchitekti Liberec - Revitalizace novopackého náměstí - řez
atakarchitekti Liberec - Revitalizace novopackého náměstí - řez