STŘELNICE
STŘELNICE

Střelnice

Střelnice

Bývalá liberecká střelnice má za sebou pohnutou historii.
O její výstavbu se zasloužili před téměř dvěma sty lety liberečtí ostrostřelci. Význačnou část stavby zabíral taneční sál a restaurace – tyto místnosti byly v průběhu času využívány různými organizacemi, staly se např. sídlem Průmyslového vzdělávacího spolku, místem četných dělnických schůzí a manifestací, později i hernou s automaty. Poslední dvě desetiletí zůstala opuštěná a chátrala; propadlá střecha
její zánik ještě uspíšila a dnes stojí pouhý krůček před rozpadnutím. 

Střelnice představuje nejvýznamnější dochovanou ukázku empírové stavby v Liberci. Je obdélného půdorysu, průčelí má střední sloupový portikus s nízkým trojúhelníkovým štítem, podpíraným čtveřicí toskánských sloupů. Pravá část je jednopodlažní s tanečním sálem
s pěti vysokými, obloukovitě zaklenutými okny, levá část objektu je dvoupodlažní, pětiosá. 

Dezolátní stav budovy dovoluje zachovat pouze obvodové zdivo
a přízemní část objektu s klenbami. Do obálky domu vkládáme novou vnitřní konstrukci – vrstvu, která se obálky dotýká jen zlehka a dává jí tak vyniknout v celé její kráse. Nový šperk do cenné šperkovnice.
Secesní budově se vrací její původní tvář, zazděné otvory budou obnoveny a střecha, kopírující původní tvar, doplní stavbu měděnou korunou. 

Dispozice aktivně pracují s osovými průhledy celou budovou jak
v horizontálním, tak i vertikálním směru. Návštěvník při příchodu
do foyer dohlédne přes recepci až do zahrady, zatímco se v otevřeném atriu nad jeho hlavou otevírá dům až po střešní rovinu. Budova se stane sídlem několika různých firem. Jejímu významu bude odpovídat i úprava jejího okolí. Pobytové plochy budou zpevněny kamennou dlažbou doplněnou zelení, další plochy budou mlatové či betonové.

Bývalá liberecká střelnice má za sebou pohnutou historii. O její výstavbu se zasloužili před téměř dvěma sty lety liberečtí ostrostřelci. Význačnou část stavby zabíral taneční sál a restaurace – tyto místnosti byly v průběhu času využívány různými organizacemi, staly se např. sídlem Průmyslového vzdělávacího spolku, místem četných dělnických schůzí a manifestací, později i hernou s automaty. Poslední dvě desetiletí zůstala opuštěná a chátrala; propadlá střecha její zánik ještě uspíšila a dnes stojí pouhý krůček před rozpadnutím. 

Střelnice představuje nejvýznamnější dochovanou ukázku empírové stavby v Liberci. Je obdélného půdorysu, průčelí má střední sloupový portikus s nízkým trojúhelníkovým štítem, podpíraným čtveřicí toskánských sloupů. Pravá část je jednopodlažní s tanečním sálem s pěti vysokými, obloukovitě zaklenutými okny, levá část objektu je dvoupodlažní, pětiosá.

Dezolátní stav budovy dovoluje zachovat pouze obvodové zdivo a přízemní část objektu s klenbami. Do obálky domu vkládáme novou vnitřní konstrukci – vrstvu, která se obálky dotýká jen zlehka a dává jí tak vyniknout v celé její kráse. Nový šperk do cenné šperkovnice. Secesní budově se vrací její původní tvář, zazděné otvory budou obnoveny a střecha, kopírující původní tvar, doplní stavbu měděnou korunou. 

Dispozice aktivně pracují s osovými průhledy celou budovou jak v horizontálním, tak i vertikálním směru. Návštěvník při příchodu do foyer dohlédne přes recepci až do zahrady, zatímco se v otevřeném atriu nad jeho hlavou otevírá dům až po střešní rovinu. Budova se stane sídlem několika různých firem. Jejímu významu bude odpovídat i úprava jejího okolí. Pobytové plochy budou zpevněny kamennou dlažbou doplněnou zelení, další plochy budou mlatové či betonové. 

autor: Ondřej Novák, Jiří Janďourek
investor: soukromý investor
místo: Liberec
projekt: 2021

atakarchitekti Liberec - Střelnice
atakarchitekti Liberec - Střelnice - vizualizace
atakarchitekti Liberec - Střelnice - vizualizace
atakarchitekti Liberec - Střelnice - vizualizace
atakarchitekti Liberec - Střelnice - vizualizace
atakarchitekti Liberec - Střelnice - 1. p. p.
atakarchitekti Liberec - Střelnice - 1. n. p.
atakarchitekti Liberec - Střelnice - 2. n. p.
atakarchitekti Liberec - Střelnice - 3. n. p.
atakarchitekti Liberec - Střelnice - řez A-A
Model
atakarchitekti Liberec - Střelnice - pohled
atakarchitekti Liberec - Střelnice - pohled
atakarchitekti Liberec - Střelnice - pohled
atakarchitekti Liberec - Střelnice - pohled