atakarchitekti Liberec - Rodinný dům Větrník
VĚTRNÍK

Rodinný dům
Větrník

Rodinný dům Větrník

Na pomezí zástavby rodinných domů a zahradní kolonie v Ruprechticích, pouhých pár kroků od kostela Panny Marie U Obrázku, tančí na hraně extrémního svahu malý dům. Letmo našlapuje na pozemek nepravidelného tvaru, jehož kvalitou je takřka ideální orientace
na jihozápad, a odkud se otevírají působivé výhledy na Ještědsko-kozákovský hřbet. Opačným směrem zástavba řídne, les houstne
a scénu brzy ovládnou Jizerské hory.

Hmota domu respektuje urbanistickou strukturu lokality a navazuje
na měřítko sousedních objektů. Vzhledem ke strmému sklonu terénu bylo nutné maximálně komprimovat velikost domu a najít řešení,
které eliminuje potřebu terénních úprav. Dům si tak ponechává lehkost
a citlivě předvádí, jak lze podobně složitá místa obývat. Dopravně
se přímo napojuje na ulici Horskou, a to pomocí lávky – plata – kde je zároveň umožněno parkování.

Hlavním kompozičním a funkčním principem návrhu byla velkorysá práce s prosvětlením, výhledy a zajištěním dostatečného soukromí. Hmotově střídmé spodní podlaží se zčásti opírá o strmý svah, zčásti
je vynášeno na sloupech, a tvoří piedestal pro horní podlaží.
To se hravě otáčí do světových stran, a tak jako větrník rozkládá
své lopatky, natahuje se po nich patrovými arkýři či balkony.

Vstup do domu vede z pojezdové lávky do horního členitého podlaží, jehož srdce tvoří obytný prostor se schodištěm. Na něj navazují křídla „větrníku“ s ložnicí na východě, kuchyní na západě, vstupní halou
na severu a balkonem orientovaným na jih. Jednotlivá křídla rámují výhledy do okolí a na Podještědí. Schodištěm se sestupuje do základny domu, kde se nachází technická místnost, sklad, pokoj a šatna
se sociálním zázemím. Odtud také vede vstup do zahrady.

Nosná konstrukce domu je tvořena lehkým ocelovým skeletem provázaným ve styčnících svařovanými a šroubovanými prvky.
Zatímco hlavní obytná část domu je téměř v celé půdorysné ploše
nad terénem, základna domu se zády opírá o svah přes nosník
na základovém pasu. Čelo základny pak vynáší dvojice ocelových sloupů. Obvodové stěny jsou sendvičové, stropy z trapézových plechů.

Materiál fasády vychází z přírodního rázu lokality – byl zvolen obklad z opalovaných latí ze sibiřského modřínu v kombinaci s plochami
z voděodolné dýhované překližky na čelech arkýřů. Okna a prosklené stěny lemují minimalistické dřevěné rámy z olejovaného modřínu,
výplně jsou provedeny jako bezrámové.  Viditelné ocelové konstrukce domu jsou natřeny černou kovářskou barvou, zábradlí na balkonu
a na lávce má výplň z nerezového pletiva. Pojezdová lávka je skládaná z fošen uložených na ocelových nosnících.

Na pomezí zástavby rodinných domů a zahradní kolonie v Ruprechticích, pouhých pár kroků od kostela Panny Marie
U Obrázku, tančí na hraně extrémního svahu malý dům. Letmo našlapuje
na pozemek nepravidelného tvaru, jehož kvalitou je takřka ideální orientace
na jihozápad, a odkud se otevírají působivé výhledy na Ještědsko-kozákovský hřbet. Opačným směrem zástavba řídne, les houstne a scénu brzy ovládnou Jizerské hory.

Hmota domu respektuje urbanistickou strukturu lokality a navazuje na měřítko sousedních objektů. Vzhledem ke strmému sklonu terénu bylo nutné maximálně komprimovat velikost domu a najít řešení, které eliminuje potřebu terénních úprav. Dům si tak ponechává lehkost a citlivě předvádí, jak lze podobně složitá místa obývat. Dopravně se přímo napojuje
na ulici Horskou, a to pomocí lávky – plata – kde je zároveň umožněno parkování.

Hlavním kompozičním a funkčním principem návrhu byla velkorysá práce s prosvětlením, výhledy a zajištěním dostatečného soukromí. Hmotově střídmé spodní podlaží se zčásti opírá o strmý svah, zčásti je vynášeno na sloupech, a tvoří piedestal pro horní podlaží. To se hravě otáčí do světových stran, a tak jako větrník rozkládá své lopatky, natahuje se po nich patrovými arkýři či balkony.

Vstup do domu vede z pojezdové lávky
do horního členitého podlaží, jehož srdce tvoří obytný prostor se schodištěm.
Na něj navazují křídla „větrníku“ s ložnicí
na východě, kuchyní na západě, vstupní halou na severu a balkonem orientovaným na jih. Jednotlivá křídla rámují výhledy
do okolí a na Podještědí.
Schodištěm se sestupuje do základny domu, kde se nachází technická místnost, sklad, pokoj a šatna se sociálním zázemím. Odtud také vede vstup do zahrady.

Nosná konstrukce domu je tvořena lehkým ocelovým skeletem provázaným
ve styčnících svařovanými a šroubovanými prvky. Zatímco hlavní obytná část domu je téměř v celé půdorysné ploše
nad terénem, základna domu se zády opírá o svah přes nosník na základovém pasu. Čelo základny pak vynáší dvojice ocelových sloupů. Obvodové stěny jsou sendvičové, stropy z trapézových plechů.

Materiál fasády vychází z přírodního rázu lokality – byl zvolen obklad z opalovaných latí ze sibiřského modřínu v kombinaci
s plochami z voděodolné dýhované překližky na čelech arkýřů.
Okna a prosklené stěny lemují minimalistické dřevěné rámy z olejovaného modřínu, výplně jsou provedeny
jako bezrámové.  Viditelné ocelové konstrukce domu jsou natřeny černou kovářskou barvou, zábradlí na balkonu
a na lávce má výplň z nerezového pletiva. Pojezdová lávka je skládaná z fošen uložených na ocelových nosnících.

autor: Jiří Janďourek, Jana Medlíková
investor: soukromá osoba
místo: Liberec – Ruprechtice
projekt: 2018
realizace: 2022
fotograf: Martin Zicha
autor interiéru: Denisa Smetanová


atakarchitekti Liberec - Rodinný dům Větrník - situace
atakarchitekti Liberec - Rodinný dům Větrník
atakarchitekti Liberec - Rodinný dům Větrník
VĚTRNÍK
atakarchitekti Liberec - Rodinný dům Větrník
atakarchitekti Liberec - Rodinný dům Větrník
atakarchitekti Liberec - Rodinný dům Větrník
atakarchitekti Liberec - Rodinný dům Větrník - 1.p.p.
atakarchitekti Liberec - Rodinný dům Větrník - 1.n.p.
atakarchitekti Liberec - Rodinný dům Větrník - řez
atakarchitekti Liberec - Rodinný dům Větrník - pohled
atakarchitekti Liberec - Rodinný dům Větrník - pohled
atakarchitekti Liberec - Rodinný dům Větrník - pohled
atakarchitekti Liberec - Rodinný dům Větrník - pohled