atakarchitekti Liberec - Vrátnice IMP - foto
atakarchitekti Liberec - Vrátnice IMP - foto

Vrátnice IMP

Vrátnice IMP

Nová vrátnice nahradila plechovou boudu u vstupu do firemního areálu, která svým vzhledem adekvátně nereprezentovala firmu,
ani kapacitně nevyhovovala jejímu provozu. Byl navržen nový reprezentativní vstupní objekt, nepřehlédnutelná brána odpovídající významu firmy. Důvodem stavby nebyla jen firemní prezentace,
ale také zpřehlednění celého vstupního prostoru, zlepšení dopravní situace a usnadnění provozu a kontroly osob a vozidel přicházejících
a přijíždějících do areálu.

Přemístěním vrátnice mohl být rozšířen její předprostor tak,
aby umožnil pohodlný obousměrný silniční provoz, a mohl být zvětšen záliv před vjezdem pro parkování většího množství kamionů, aniž by tím byla omezena plynulost dopravy. Před vstupem do vrátnice vzniklo 
i malé veřejné odpočinkové místo s vysazeným stromem a lavičkou.

Záliv je lemován betonovou stěnou, která zachycuje okolní svah
a zároveň spolu s betonovým chodníkem navádí pěší ke vstupu
do vrátnice a zaměstnance k průchodu do areálu. Jako nit skleněným korálkem se stěna protáhne interiérem vlastní vrátnice – z veřejného předprostoru projde skrze prosklený objekt a na druhé straně
se vynoří uvnitř areálu. Stěna tak dělí vnitřní prostor vrátnice
na veřejně přístupnou transparentní část s průchodem
pro zaměstnance, skleněnou kukaní pro vrátnou a prostorem
pro návštěvy, a na neveřejnou část se zázemím.

Prosklená vrátnice vyrůstá plechovou nadstavbou až do výšky pěti metrů, kde ji zastřešuje betonová deska, která následně překlenuje
i příjezdovou a odjezdovou komunikaci do areálu. Stropní deska
s vrátnicí na jedné straně a betonovou stěnou s vetknutým logem firmy na straně druhé tak vytvářejí velkorysou průjezdnou bránu.
Stavbu z pohledového betonu a skla v interiéru doplňují mobiliář
a podhledy z březové překližky a nerezové turnikety.

Nová vrátnice nahradila plechovou boudu
u vstupu do firemního areálu, která svým vzhledem adekvátně nereprezentovala firmu, ani kapacitně nevyhovovala jejímu provozu. Byl navržen nový reprezentativní vstupní objekt, nepřehlédnutelná brána odpovídající významu firmy. Důvodem stavby nebyla jen firemní prezentace, ale také zpřehlednění celého vstupního prostoru, zlepšení dopravní situace a usnadnění provozu a kontroly osob
a vozidel přicházejících a přijíždějících
do areálu.

Přemístěním vrátnice mohl být rozšířen její předprostor tak, aby umožnil pohodlný obousměrný silniční provoz, a mohl být zvětšen záliv před vjezdem pro parkování většího množství kamionů, aniž by tím byla omezena plynulost dopravy. Před vstupem
do vrátnice vzniklo i malé veřejné odpočinkové místo s vysazeným stromem
a lavičkou.

Záliv je lemován betonovou stěnou, která zachycuje okolní svah a zároveň spolu
s betonovým chodníkem navádí pěší ke vstupu do vrátnice a zaměstnance k průchodu
do areálu. Jako nit skleněným korálkem
se stěna protáhne interiérem vlastní vrátnice – z veřejného předprostoru projde skrze prosklený objekt a na druhé straně se vynoří uvnitř areálu. Stěna tak dělí vnitřní prostor vrátnice na veřejně přístupnou transparentní část s průchodem pro zaměstnance, skleněnou kukaní pro vrátnou a prostorem
pro návštěvy, a na neveřejnou část se zázemím. 

Prosklená vrátnice vyrůstá plechovou nadstavbou až do výšky pěti metrů, kde ji zastřešuje betonová deska, která následně překlenuje i příjezdovou a odjezdovou komunikaci do areálu. Stropní deska s vrátnicí na jedné straně a betonovou stěnou
s vetknutým logem firmy na straně druhé tak vytvářejí velkorysou průjezdnou bránu.
Stavbu z pohledového betonu a skla
v interiéru doplňují mobiliář a podhledy
z březové překližky a nerezové turnikety.

autor: Jiří Janďourek, Jana Medlíková,
            Ondřej Novák, Pavlína Šturmová
investor: International Metal Plast s.r.o.
místo: Kokonín, Jablonec nad Nisou
projekt: 2016
realizace: 2018-2019

autor: Jiří Janďourek, Jana Medlíková, Pavlína Šturmová, Ondřej Novák
investor: International Metal Plast s.r.o.
místo: Kokonín, Jablonec nad Nisou
projekt: 2016
realizace: 2018-2019

atakarchitekti Liberec - Vrátnice IMP - situ
atakarchitekti Liberec - Vrátnice IMP - foto
atakarchitekti Liberec - Vrátnice IMP - foto
atakarchitekti Liberec - Vrátnice IMP - foto
atakarchitekti Liberec - Vrátnice IMP - foto
atakarchitekti Liberec - Vrátnice IMP - foto
atakarchitekti Liberec - Vrátnice IMP - foto
atakarchitekti Liberec - Vrátnice IMP - foto
atakarchitekti Liberec - Vrátnice IMP - foto
atakarchitekti Liberec - Vrátnice IMP - foto
atakarchitekti Liberec - Vrátnice IMP - foto
atakarchitekti Liberec - Vrátnice IMP - foto
atakarchitekti Liberec - Vrátnice IMP - půdorys
atakarchitekti Liberec - Vrátnice IMP - řez 1
atakarchitekti Liberec - Vrátnice IMP - řez 2